Eva

ICU-metabolism.se © 2010 

 

Eva Nejman

Lab technician

 

Jag: Mitt namn är Eva Skoog Nejman. Jag är leg BMA. Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Jag bor med min make Lasse, våra barn Aron 14 och Gilda 16 samt våra katter , sibiren Snobben och huskatten Salt i Solna, Råsunda.

 

Mina hobbies är bl.a att måla, läsa och idka släktforskning. Tornedalen och Värmland är mitt ursprung.

 

En gång i tiden tog jag examen på Laborantskolan, Klinisk kemisk linje, i Stockholm, på den tiden när skolan inhystes i baracker.

Därefter har jag arbetat på olika forsknings- och sjukhuslabb i Stockholm, Lund och Göteborg.

 

Mitt arbete på metabollab har nu i många år bestått i att tämja den vilda HPLC;n från Waters, med mening att få fram många och kvalitetssäkrade aminosyrekoncentrationer .

Innan dess arbetade jag i par med `Janne´ numera utrangerad GC/MS från Agilent .Vi blev med tiden mycket goda vänner, och levererade många ratior. Phenylalanin bl.a

Nu har cirkeln gått runt . Dags att sätta upp Glukos på en av de nya GC/MS;arna Olle och Bengt.